О школе

Сертификат учреждения образования

Мэта і задачы дзейнасці ўстановы  на 2021/2022 навучальны год

Мэта: удасканаленне  ўмоў для павышэння якасці адукацыі                            ў адпаведнасці з перспектыўнымі патрэбамі грамадства і запытамі законных прадстаўнікоў вучняў

 

Задачы:

  1. Працаваць над асваеннем спосабаў рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў, выхаваўчага патэнцыялу вучэбных і факультатыўных заняткаў.
  2. Удасканальваць формы і метады работы з адоранымі і высокаматываванымі вучнямі праз наладжванне на ўсіх ступенях адукацыі сістэмы ўзаемадзеяння па падрыхтоўцы вучняў да алімпіяд              па вучэбных прадметах, конкурсаў даследчага характару, цэнтралізаванага тэсціравання, выкарыстоўваючы магчымасці сістэмы дадатковай адукацыі, дапрофільнага і профільнага навучання.
  3. Удасканаліць дзейнасць усіх структурных падраздзяленняў па сістэме кантролю за выкананннем папярэдне прынятых рашэнняў
  4. Прадоўжыць работу па павышэнню ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў праз удасканаленне сістэмы работы метадычных фарміраванняў, выкарыстанне тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе, актывізацыю дзелавой ініцыятывы, творчага падыходу да справы.
  5. Удасканальваць сістэму выхавання, якая забяспечвае фарміраванне ў вучняў духоўна-маральных каштоўнасцей, здаровага ладу жыцця, грамадзянскасці, патрыятызму, адказнасці, працавітасці праз скаардынаванае ўзаемадзеянне ўсіх аб’ектаў адукацыйнага працэсу.
  6. Працягваць работу па абнаўленні матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстановы адукацыі, аснашчэнні сучаснымі сродкамі навучання і вучэбным абсталяваннем, забеспячэнні бяспекі адукацыйнага працэсу праз прыцягненне пазабюджэтных і спонсарскіх сродкаў.

 

свернуть

История школы

Государственное учреждение образования «Нарочская средняя школа Вилейского района» расположено в центре агрогородка Нарочь на территории Нарочанского сельского Совета.

Интересна история школы: в 1861 году в Нарочанском приходе в д.Нарочь была открыта церковно-приходская школа грамотности, в которой начали обучаться 12 детей.

Начальная церковно-приходская школа грамотности просуществовала ло Октябрьской революции 1917 года. В ней изучали Закон Божий, учили читать и писать, изучали простые арифметические действия, обучали церковному песнопению.

2 августа 1885 года была открыта для своих прихожан Свято-Ильинская церковь в д.Нарочь. С этого года начинает вестись и церковная летопись. В этой летописи мы находим сведения не только про развитие деревни, но и про церковно-приходскую школу. Здесь уже учатся 23 мальчика и 2 девочки.

В 1889 году Нарочанский приход возглавил Павел Сосновский. Последняя запись о школе датируется 1892 годом.

Отсутствуют записи в летописи в период с 1893 по 1905 годы. Начинают вестись записи с 1906 по 1939 годы.

В 1915 году летопись повествует о том, что занятия в школе не проводились и начались лишь в 1925 году. Школа просуществовала до 1939 года. Обучение велось на польском языке.

С 1952 года в д.Нарочь открыта «семилетка», а с 1962 года и до 1982 года – «восьмилетка». С 1983 года – Нарочская средняя школа. В 1988 году было построено новое здание школы, которое рассчитано на 265 учащихся.

В учреждении образования созданы все необходимые условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. Налажена тесная связь с социумом (школа искусств, Дом культуры, врачебная амбулатория, детский сад).

Во внеурочное время учащиеся имеют возможность развивать свои творческие способности, посещая факультативы, школьные объединения по интересам, а также кружки при Доме культуры и школе искусств. Имеется стадион, спортивный зал. Учебные кабинеты обеспечены дидактическим материалом, необходимым методическим материалом.

В учреждении образования работает историко-краеведческий музей "Спадчына", руководитель учитель истории Кучко Михаил Николаевич.

В школе – 11 классов-комплектов, 105  учащихся.

свернуть